<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Melatih Diri, Mencari Yang Tersembunyi

Manusia bermula dengan tidak reti (pandai). Kerana manusia itu lemah dan kerana itu mereka berusaha, agar akhirnya mereka jadi reti. Bermula perlahan-lahan, berusaha untuk meneruskan, bertatih, jatuh, berdarah luka, menangis kecewa, bangun semula, bulatkan azam untuk teruskannya, akhirnya terbiasa dan dalam sedar tak sedar rupa-rupanya sudah reti.

Semua insan tidak terkecuali. Dari sekecil-kecil anak hingga sebesar-besar bapa. Dari setua-tua datuk hingga semuda-muda cucu. Semuanya melalui.

Inilah proses kehidupan. Tuhan yang jadikan.

Dalam diri manusia pula, Tuhan kurniakan bakat, atau dengan kata lainnya ia kelebihan. Tak semua orang ada bakat yang sama, namun masing-masing ada punca bakat itu di dalam jiwa. Cuma kapasitinya yang berbeza. Untuk mereka yang punyai kapasiti yang besar, kerja mereka lebih mudah andai bakat itu kena dengan kerja. Bagi mereka yang berkapasiti kecil pula, mereka perlu lebih berusaha. Dan terus berusaha kerana itu bukan bakat mereka. Maka, dari situ lahirlah kata, ‘mengasah bakat’.

Bagi mereka yang ada bakat, mengasahnya semudah memetik jari. Bagi yang tiada -berkapasiti kecil-, ia tidak semudah itu. Bahkan ia amat perit sekali. Kerana ia seumpama mencari mutiara hitam legam, di dasar lautan yang gelap dan di malam yang kelam. Kerana itulah perlunya kesungguhan, kerana segunung kesungguhan adalah sesuatu yang memungkinkan. Lagipun ia bukan seperti mengadakan sesuatu yang tiada, mewujudkan sesuatu yang tidak wujud, kerana jika yang demikian itu berlaku, bermakna si pengasah itu mencipta. Dan mana mungkin si pengasah itu mencipta kerana benda itu sudah ada.

Lalu kerana ia sudah ada, maka mudahlah teori kerja-kerja mengasah. Cuma perlaksanaannya sahaja yang sukar dilaksana. Kerana itulah kesungguhan itu perlu ada. Kesungguhan untuk betul-betul mengasahnya. Dan ingatlah, man jadda wajada, wa man kasala fasyal.

Seterusnya yang perlu ada pula adalah pendidik yang mendidik dan orang sekeliling yang menghukum, menghukum samada telah berjaya atau masih lagi ditaraf mencuba. Kerana kritikan mereka itulah yang membina, memberansang, memberitahu masih lagi ada cacat cela dan perlu dibuang yang di sini dan perlu ditambah yang di sana. Barulah, setelah melalui itu semua, mereka dianggap telah mencuba, ataupun dengan sebaik-baik bahasa, mereka telah separa berjaya.

Namun untuk dianggap telah benar-benar berjaya atau telah sungguh-sungguh reti ,-meskipun setelah melalui semua ini-, itu masih lagi sukar untuk diakui. Kerana apa? Kerana dari asal mereka, mereka adalah manusia, yang dahulunya tidak reti dan pernah dahulu buat buat reti sebelum benar-benar jadi reti. Namun jika mereka terus-terusan mencuba, berusaha dengan sebenar-benarnya, tak mustahil suatu hari nanti, mimpi-mimpi itu akan jadi suatu yang pasti.

Labels:

 

for this post

Mula Mengomen