<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Musalsal Alim #2 : Surat Kematian Orang Alim

Setelah bercinta bagai nak rak dengan seorang alim sebelum ini, ingin saya kisahkan pula tentang kematian seorang alim yang amat-amatlah membuatkan saya rasa bahawa dunia ini makin sempit serta gelap-gelita untuk satu tempoh masa yang lama. Namun, kematian ini bukanlah kematian orang alim yang saya ceritakan sebelum ini.

Ini adalah tentang pemergian orang alim yang juga merupakan pemegang teraju tarikat Asy-Syazuliah Al-Qauqujiah Al-Muhammadiah di Mesir. Walaupun beliau tidak dikenali ramai dan tidaklah masyhur semasyhur ulama-ulama Mesir lainnya, serta mukanya tidak terpampang di dada-dada akhbar, namun ulama-ulama besar banyak sekali yang datang dari seluruh dunia menuntut dengannya. Bahkan Mufti Mesir dinihari iaitu Doktor Ali Jumaah dan Asy-Syeikh Ibrahim Al-Kittani seorang Muhaddith di Alexandria juga tersenarai di antara talaamiiznya.

Yang teristimewanya adalah beliau mempunyai gelaran Al-Arif Billah di depan namanya. Tahu-tahu sajalah bahawa gelaran itu hanyalah diberikan kepada para wali, jadi eloklah saya sebutkan nama beliau di sini kerana sifat mencintai insan-insan sebegini mestilah dibina di dalam hati-hati mereka yang melalui lorong-lorong sufi. Tak hairanlah beliau kurang masyhur dan hanya dikenali oleh orang yang benar-benar ahli, kerana bukankah antara sifat-sifat orang-orang sufi ini adalah meminggir diri?

Yang menguntungkan pula, semasa kehidupannya, beliau tinggal amatlah berhampiran dengan New Damietta City. Cuma yang malangnya tak ramai rakyat Malaysia yang mengambil kesempatan untuk mengenali beliau secara dekat. Bahkan boleh dikira dengan hanya menggunakan jari jemari sahaja akan jumlah mereka yang pernah melakukan sedemikian.

Mungkin hal ini berlaku kerana faktor kesihatan beliau yang telah amat tua. Juga mungkin kerana faktor kurangnya penghayatan jiwa dalam memuliakan orang-orang alim di kalangan kita rakyat-rakyat Malaysia. Boleh jadi pula kita kurang penghayatan kerana dunia dah banyak mengambil ruang dalam hati kita sehingga kita tak rasa ada apa-apa kelebihan walau sedikit pun pada diri mereka.

Setelah setahun lebih pemergian beliau, eloklah saya sebutkan kembali ...............


[Dapatkan buku ABQORI untuk membaca kesudahan tulisan ini. Anda boleh menempahnya menggunakan borang online ini. Pembelian, pembacaan, dan penyebaran anda, sangat saya hargai dan saya menganggapnya sebagai sokongan, dorongan dan dokongan anda kepada saya untuk terus lebih berkarya lagi.]

Labels: , , , ,

Dimasukkan Oleh : Abqori Bro
Tarikh : Saturday, February 28, 2009
Jam 11:14 PM
Komen :
    >>Sertai saya di Twitter<<
     

    for this post

    Mula Mengomen