<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Mungkin Yang Terakhir

Assalamualaikum semua.

Alhamdulillah, saya sekarang telah selamat sampai di tempat yang dituju.

Akan tetapi, sayangnya entri di bawah yang saya kunci tidak keluar. Tidak seperti entri-entri lain sebelum ini yang sentiasa berbunyi seperti biasa selepas dikunci.

Oleh itu, disebabkan error yang tidak saya tahu sebabnya ini, saya fikir adalah lebih baik saya membatalkan sahaja segala entri-entri yang dikunci selepas ini. Tambahan lagi saya sangat sibuk di sini dan tidak ada masa untuk menggunakan internet. Ini pun saya bisa melayari internet disebabkan saya masih lagi mendapat cuti, sebagai tetamu, selama sehari dua sebelum sibuk untuk tiga bulan lamanya.

Jadinya, mungkin selepas ini entri terbaru adalah selepas saya pulang, iaitu selepas tiga bulan.

Atau mungkin juga saya akan terus berhenti menulis sebagaimana yang telah saya nyatakan di bawah dan mungkin juga blog ini tidak akan bernyawa lagi. Tengoklah bagaimana kehidupan di sini mengubah hidup saya.

Tengoklah.

Maka jika anda mahu mengetahui perkembangan seterusnya eloklah anda melanggan blog ini.

Minta maaf jika saya mengecewakan anda semua.

Maaf juga jika ada salah dan silap selama ini.

Doakan saya semoga sentiasa dalam keadaan yang tenang dan bahagia di sini.

Salamun salam.

NOTA KAKI : Untuk entri ini, tidak ada komen dibenarkan. Jadi tolong jangan tulis komen untuk entri ini. Jika ada sebarang perkhabaran, sila hantarkan komen itu di entri di bawah yang bertajuk Kunci, Bintang, Maaf, Doa Dan Pergi.

Labels:

 

for this post