<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Terusan Dan Pelabuhan Itu


Waktu kecil-kecil dahulu saya tidak pernah menyangka bahawa Terusan Suez akan menjadi sebuah tempat yang sangat rapat dengan hidup saya. Kini Terusan Suez dikira sebagai kawasan tempat saya bermain pula. Sebuah terusan yang terpenting dalam dunia. Yang memisahkan antara dua benua. Afrika dan Asia, tempat asal saya.
“Kakak tinggal di sini ke?”
Saya bertanya kepada seorang wanita bermuka Asia tatkala beliau berhenti berbicara dengan tuan kedai yang menjual pakaian-pakaian sukan. Bahasa Arab Ammi wanita itu amat fasih. Hal yang sangat-sangat menarik minat saya kerana wajahnya yang sangat-sangat Melayu. Namun soalan saya itu dijawab dengan jawapan yang amat menghampakan.
“I don't understand.”
“So, where are you from?”
“I'm from Philippines. You are from Malaysia, right? Because I know that many Malaysians are studying here at Cairo and they are studying Al-Quran. Are you one of them?”
Saya menganggukkan kepala dan dalam masa yang sama mengatakan yang saya menetap di New Damietta City dan bukan di Cairo seperti yang disangkakan.

Wanita itu langsung menceritakan akan statusnya yang telah berumahtangga dengan seorang warganegara Mesir. Bersamanya ada dua orang anak. Salah seorangnya lelaki yang berusia dalam lingkungan lima belas tahun dan seorang lagi perempuan yang lebih muda sedikit. Walaupun berdarah kacukan, wajah kedua-dua anaknya tak ubah seperti orang Melayu yang tulen. Bahasa Arab anak lelakinya pula langsung tidak ada bau-bau pelat dan penuh keMesiran.

Sangkaan saya bahawa mereka adalah Melayu seperti saya meleset.

Mereka telah lama menetap di sini dan boleh jadi wanita itu telah mempunyai kerakyatan Mesir. Memilih untuk membeli-belah di bandar Terusan Suez yang dinamakan sebagai Port Said ini jelas menunjukkan yang beliau mengetahui selok-belok negara Mesir dengan baik sekali.

Ini kerana Terusan Suez menerima kemasukan kapal-kapal laut dari seluruh dunia. Dari benua Eropah hinggalah benua Amerika dan Australia. Walaupun Port Said bukanlah sebuah kawasan bebas cukai lagi, ia tetap menjadi kawasan beli-belah tumpuan rakyat tempatan kerana barang-barangan dari luar negara mudah untuk ditemukan di sini dengan harga yang sangat berpatutan.


Port Said. Gambar ihsan Chris&Steve.

Mujurlah Statue Of Liberty yang berdiri tegak di Amerika itu telah dibatalkan pembinaannya di Port Said ini, kalau tidak pastilah lain ceritanya suasana Terusan Suez dinihari.

Berulang-alik dengan feri dari Port Said dan Port Fuad seolah-olah telah menjadi suatu kemestian setiap kali saya berkunjung ke Terusan Suez. Menghirup udara segar sambil merentasi Terusan Suez dan memerhatikan kapal-kapal laut gergasi yang berlabuh membuatkan saya melupakan segala masalah-masalah yang memenuhi dada.

Jika di musim sejuk pula seringkali feri yang kami naiki itu diiringi oleh burung-burung laut yang terbang rendah di atas kepala. Indah sekali.
“Kenapa pakcik menggunakan tasbih?”
Saya sekadar memulakan bicara. Di atas feri itu, seorang warga Mesir yang berpangkat pakcik duduk di depan saya sambil ........


[Dapatkan buku ABQORI untuk membaca kesudahan tulisan ini. Anda boleh menempahnya menggunakan borang online ini. Pembelian, pembacaan, dan penyebaran anda, sangat saya hargai dan saya menganggapnya sebagai sokongan, dorongan dan dokongan anda kepada saya untuk terus lebih berkarya lagi.]

Labels: , , ,